Delfinarie - figur på sokkel. Let fogyldning i udskæringen.

104 cm høj inkl. sokkel.
Privat eje