Moskus - er fremstillet i lys brunlig granit opsat på sokkel. Hornene er bronze, som er indsat i figuren
og fastgjort.

Størrelse: set fra oven 90x55
fra siden 45 cm høj
soklen er 47x20cm opsat på bundplade i stål med 2 kraftige lodrette bolte, som styrer figuren.

Solgt til Glesborg