Vibegården - vejsten med nummer udført på stedet på Mejlbyvej

Privat eje