Kringlebad - Rødbrun granit der er poleret

Privat eje