To bøger i stabel. Fremstillet i brunlig granit og poleret på 'bogomslagene' - før aflevering
Privat eje