Nærhed - to fugle, den tredie i trilogien af dobbeltfigurer med fugle. Rødnistret granit på sokkel.